fbpx

คอร์สทั้งหมดของ Born to be Art

ช่องทางการสมัคร

ทุกคอร์สที่ BA Studio
สอน 4 ครั้ง ครั้งละ 6 ชม (รวม 24 ชม)
รอบเช้า 9.00-12.00น / บ่าย 13.00-16.00น

ยกเว้น Start Art& Design
เรียน 2 ครั้ง / ครั้งละ 6 ชม

คอร์สเรียนที่ BA Studio

สถาปัตย์ Pat4 CU-TAD

คอร์สวาดเส้น Drawing

คอร์สออกแบบภายใน

คอร์สออกแบบนิเทศศิลป์

Your Portfolio

คอร์สออกแบบพอร์ทโฟลิโอ
INDA CommDe CU-TAD
- สถาปัตย์อินเตอร์ -
- ออกแบบภายใน -
- ออกแบบนิเทศศิลป์ -
- ทำรูปเล่มพอร์ท -

Start Art & Design

คอร์สปรับพื้นฐาน องค์ประกอบศิลป์ และ การออกแบบ
ค้นหาตัวตนว่าชอบทางไหน ได้ลองทั้ง
- สถาปัตย์ -
- ออกแบบภายใน -
- ออกแบบนิเทศศิลป์ -
- Drawing -