fbpx

คอร์สเรียน ONSITE studio

ช่องทางการสมัคร

ทุกคอร์สที่ BA Studio
สอน 4 ครั้ง ครั้งละ 6 ชม (รวม 24 ชม)
รอบเช้า 9.00-12.00น / บ่าย 13.00-16.00น

ยกเว้น Start Art& Design
เรียน 2 ครั้ง / ครั้งละ 6 ชม

คอร์สเรียนที่ BA Studio

สถาปัตย์ Pat4 CU-TAD

คอร์สวาดเส้น Drawing

คอร์สออกแบบภายใน

คอร์ส ออกแบบนิเทศศิลป์

คอร์ส ออกแบบแฟชั่น พัศตราภรณ์

คอร์สปรับพื้นฐาน Start Art&Design

คอร์ส วาดเส้น 10-14 ปี

บรรยากาศการเรียนที่ BA Studio

คอร์สออนไลน์

สำหรับคนที่ไม่สะดวกมาเรียนที่สตูดิโอ
พหลโยธิน 19 / วิถาวดี 28
สามารถสมัครเรียนออนไลน์ได้นะครับ
ไม่ต้องเดินทาง แต่ต้องขยันนะครับ